Ordforklaring: BTA, BRA, BYA, P-rom, S-rom

BTA, BRA, BYA, P-rom, S-rom – Hva betyr det egentlig?

Skal du bestille ferdighus, møter du på flere uttrykk og forkortelser for areal på tomt og selve huset. Her får du oversikt over hva de betyr.

BTA – Bruttoareal

Bruttoarealet er husets fulle areal, medregnet ytterveggene. Bor du i en flermannsbolig, regnes halvparten av veggen du deler med naboen inn i bruttoarealet.

BRA – Bruksareal

Bruksarealet er bruttoarealet minus yttervegger. Eller sagt på en annen måte: Bruksarealet er hele arealet av den innvendige delen av boligen. Innvendige vegger er medregnet i BRA. Takhøyden må for øvrig være over 1,9 meter for at rommet skal regnes med som bruksareal.

Plantegning
Hustegning: Hustegningene kan bli vanskelige å forstå om man ikke kan de ulike begrepene.

BYA – Bebygd areal

Bebygd areal forteller hvor stor del av tomten som består av hus, parkeringsplass (garasje, carport og biloppstillingsplass) og terrasse. Hvis terrassen ligger lavere enn en halvmeter under bakken, derimot, regnes den ikke med i BYA.

Bebygd areale betyr antagelig ikke mye for deg i hverdagen, men det er svært viktig når du skal søke kommunen om byggetillatelse. Det er nemlig regler for hvor stor del av tomten du kan bygge på, avhengig av hvor i landet – og i hvilket område – tomten ligger.

Les også:

P-rom – Primære rom

Alle rom du kan regne som oppholdsrom i huset faller inn under betegnelsen P-rom. Det vil si alt fra stuer, kjøkken, soverom, kontor og entré til bad, toalett og vaskerom. Trapper mellom disse rommene blir også medregnet som P-rom.

S-rom – Sekundære rom

Sekundære rom er alle rom som ikke er oppholdsrom (P-rom). Herunder regnes f.eks. boder, tekniske rom, uinnredet loft/kjeller, mat-/potetkjeller og garasje.