Nordbohus

Kontaktinformasjon

Nordbohus AS (org.nr.: 986953612)

Nordbohus startet opp i 1985 i Trondheim og har siden vokst til ca 70 kontorer rundt omkring i Norge. Hovedkontoret ligger fortsatt i Trondheim.

Herfra jobber arkitekter, ingeniører, prosjektutviklere og andre ansatte som ikke bygger selve huset. Selve husene settes opp av lokale forhandlere/byggmestere rundt omkring i Norge.

Utvalgte hustyper fra Nordbohus

Modell: Navi Navi Nordbohus Ferdighus

Informasjon:

 • Antall etasjer: 1
 • Antall soverom: 3
 • Bruksareal (BRA): 181,8 m2
 • Bebygd areale (BYA): 185,7 m2
 • Tomt: Passer på flat tomt

Pris: På forespørsel

Modell: Auriga Auriga Nordbohus Husmodell

Informasjon:

 • Antall etasjer: 1
 • Antall soverom: 2
 • Bruksareal (BRA): 117,1 m2
 • Bebygd areale (BYA): 136,3 m2
 • Tomt: Passer på flat tomt

Pris: På forespørsel

Modell: Kvadrat Kvadrat Nordbohus Husmodell

Informasjon:

 • Antall etasjer: 2
 • Antall soverom: 4
 • Bruksareal (BRA): 230,6 m2
 • Bebygd areale (BYA): 145,6 m2
 • Tomt: Passer på skrå tomt

Pris: På forespørsel

Modell: Nukleus Nukleus Nordbohus Ferdighus

Informasjon:

 • Antall etasjer: 2
 • Antall soverom: 4
 • Bruksareal (BRA): 184,0 m2
 • Bebygd areale (BYA): 137,3 m2
 • Tomt: Passer på flat tomt

Pris: På forespørsel

Utvalgte husleverandører