Nordbohus

Kontaktinformasjon

Nordbohus AS (org.nr.: 986953612)

Nordbohus startet opp i 1985 i Trondheim og har siden vokst til ca 50 kontorer rundt omkring i Norge. Hovedkontoret ligger fortsatt i Trondheim.

Herfra jobber arkitekter, ingeniører, prosjektutviklere og andre ansatte som ikke bygger selve huset. Selve husene settes opp av lokale forhandlere/byggmestere rundt omkring i Norge.

Utvalgte hustyper fra Nordbohus

Modell: Kontur Kontur Nordbohus Husmodell

Informasjon:

 • Antall etasjer: 2
 • Antall soverom: 3
 • Bruksareal (BRA): 167 m2
 • Bebygd areale (BYA): 125,6 m2
 • Tomt: Passer på skrå tomt

Pris: På forespørsel

Modell: Sans Sans Nordbohus Ferdighus

Informasjon:

 • Antall etasjer: 2
 • Antall soverom: 4
 • Bruksareal (BRA): 149,3 m2
 • Bebygd areale (BYA): 104,4 m2
 • Tomt: Passer på flat tomt

Pris: På forespørsel

Modell: Utsikten Utsikten Nordbohus Ferdighus

Informasjon:

 • Antall etasjer: 2
 • Antall soverom: 4
 • Bruksareal (BRA): 183,8 m2
 • Bebygd areale (BYA): 263 m2
 • Tomt: Passer på flat tomt

Pris: På forespørsel

Modell: Villa Lilla Villa Lilla Nordbohus Ferdighus

Informasjon:

 • Antall etasjer: 2
 • Antall soverom: 4
 • Bruksareal (BRA): 187,4 m2
 • Bebygd areale (BYA): 100,4 m2
 • Tomt: Passer på skrå tomt

Pris: På forespørsel

Utvalgte husleverandører