MILJØLÅN Kvalifiserer ferdighuset ditt til et miljølån? Foto: Guiseppe Milo

Miljølån til bolig - noe å tenke på?

Hvis du skal bygge bolig kan du hos enkelte banker kvalifisere til et såkalt "miljølån", men hva er egentlig et miljølån?

Et miljølån er en lånetype med gunstigere lånebetingelser enn ordinære lån. Miljølån gis blant annet til bygging av boliger som kan klassifiseres som "miljøhus". Dette er hus som holder en viss miljøstandard og har et klart fokus på energiøkonomisering og/eller inneklima. Energibesparende tiltak og bærekraftige løsninger blir lagt vekt på, men de spesifikke kriteriene for å kvalifisere til et miljølån varierer noe hos de ulike bankene.

Skal du bygge bolig kan et miljølån lønne seg både for deg og for miljøet. I tillegg til reduserte klimagassutslipp og et sunt inneklima med god luftkvalitet vil det også kunne lønne seg økonomisk. Med miljølån får du nemlig rimeligere rentevilkår enn med ordinære boliglån.

Krav for miljølån

Men hva med kriteriene for å få miljølån? Per i dag er det kun Cultura Bank og Sparebank 1 som tilbyr miljølån til boligbygging. Lavere rentesatser og bedre vilkår er fordelen for deg som kunde hvis du velger å søke på miljølån.

Miljølån Ferdighus
Miljøfokus: Du kan få gunstig miljølån til bolig hvis bygger bolig med fokus inneklima og energieffektivitet.

Som sagt varierer kravene for miljølån noe, men hos Cultura Bank er kriteriene for nybygg at boligen skal være arealeffektiv, energieffektiv, bruke utslippsfattige byggematerialer, ha et gjennomtenkt ventilasjonssystem som sikrer et sunt inneklima og innovasjonen i forhold til boligens særegne beliggenhet.

For å kvalifisere til miljølån hos Sparebank 1 må nybygget gjennomføre tiltak som strekker seg lenger enn tekniske forskrifter og bransjestandard og kunne klassifiseres som et passivhus eller lavenergihus. Klassifiseringen må utføres av en byggmester eller en energirådgiver.

Hvor mye kan du spare?

Rentesatsene på miljølån er som regel lavere enn satsene på ordinære boliglån, men også her er det forskjeller mellom de to bankene. Sparebank 1 lokker med 0% renter på opptil 250 000 kroner første året, mens Cultura setter rentesatsen for miljøboliglån lavere enn ved ordinære boliglån.

Vilkårene til Cultura Bank kan du lese mer om her, og vilkårene for Sparebank 1 finner du her.

Husbanklån er også en mulighet

Skal du bygge en energieffektiv og miljøvennlig bolig kan du også vurdere husbanklån. Dette er lån som gis forholdsvis nøkterne husprosjekter, men som stiller krav til at boligen skal ha ekstra isolering og livsløpsstandard (alle nødvendige funksjoner på ett plan).