Sør-Trøndelag Følg planer og retningslinjer for bygging i din kommune.

Bygge hus i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag er en av fylkene med størst befolkningstetthet i Norge. Utviklingen i området tok for alvor til når Trondheim, som på den tid het Nidaros, ble hovedstad i landet etter slaget ved Stiklestad i 1030. Hovedstaden ble beholdt i fylket helt frem til 1217, og utviklingen i området har på ingen måte stått stille etter det. Trondheim er fremdeles Norges tredje største by og i løpet av de siste ti årene har befolkningsveksten i Sør-Trøndelag vært på nesten 12%, på en delt tredjeplass med Hordaland, kun bak Oslo/Akershus, samt Rogaland der oljeindustrien har skapt et innbyggerboom

Nyttige lenker Bygging av eneboliger

Det største antallet eneboliger bygges i Trondheim kommune, men som med de andre norske storbyene er det knapt med frie tomteområder og det bygges mer blokker og andre store bygg, relativt til befolkningstallet. Størst aktivitet relativt til folketall er det i Agdenes og Skaun som grenser til Trondheimsfjorden fra sør, mot kysten vest for Trondheim. Minst aktivitet er det i Midtre Gauldal og Roan.